Liselott Blixt, Peder Hvelplund og Kirsten Normann Andersen har skrevet ét fælles indlæg, efter A4 Nu har sat fokus på de problemer, som flere borgere har oplevet i forbindelse med forsikringssager om piskesmæld eller hjernerystelser. Foto: Foto: Mathias Bojesen / Enhedslisten / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Politikere med fælles plan: Sådan forbedrer vi retssikkerheden for ulykkesramte danskere

5. maj, 8:00

Følgende er et debatindlæg fra  Liselott Blixt (DF), Peder Hvelplund (Enhedslisten) og Kirsten Normann Andersen (SF). Indlægget er skrevet på baggrund af A4 Nu's dækning af relationen mellem speciallæger og forsikringsselskaber i sager om piskesmæld eller hjernerystelser. 

Forestil dig at din vante tilværelse med et slag bliver forandret, fordi du bliver udsat for en ulykke. Det kan for eksempel være en trafikulykke. Hele din selvforståelse og hverdag kan blive vendt på hovedet. Du forventer faktisk, at dit forsikringsselskab, som du har betalt for at blive sikret i netop sådan en situation, vil være din medhjælper. Alligevel oplever du, at de bliver en modstander i stedet. 

Det er den virkelighed, som adskillige forsikringskunder oplever, hvis de bliver udsat for en ulykke hvor de oplever ikke synlige skader. Det kan være piskesmæld eller hjernerystelse. De oplever et forløb, hvor de først går til egen læge eller skadestue og får den første akutte behandling. Herefter kan de blive henvist til specialister eller speciallæger til en videre udredning. Det kan betyde der er skader, der gør, at de kontakter deres forsikringsselskab. Forsikringsselskaber indhenter så alle oplysninger i sagen fra et dygtigt og kompetent sundhedspersonale.

Men mange forsikringskunder oplever, at forsikringsselskabet ikke stiller sig tilfreds med en udredning, der er foretaget i det offentlige sundhedsvæsen. De ønsker at få en yderligere speciallægeerklæring, som de foreslår en speciallæge til at udarbejde.

Problemet er at speciallægen, som forsikringsselskabet selv kan have udpeget, ofte kommer med en erklæring, der er i klar modstrid med hvad udredningen har vist.

Så skal du som forsikringskunde til, ud over at håndtere din sygdom, at slås med dit forsikringsselskab, om hvorvidt du overhovedet har fået en skade som følge af din ulykke. Et tovtrækkeri der, har vi erfaret, kan trække ud i årevis.

En ulykkelig situation, som det ikke er rimeligt, du skal presses ud i.

Derfor er vi i DF, SF og Enhedslisten enige om at vi skal have ændret på den praksis vi har i dag.

Der er et habilitetsproblem, fordi virkeligheden er, at forsikringsselskaberne ofte selv udpeger en speciallæge de anbefaler. Det kan give risiko for, at der kan være speciallæger, som reelt lever af at få henvist kunder fra forsikringsselskaberne. Det betyder, at der kan drages tvivl om deres uvildighed.

Det er et problem, at vi bruger sundhedsvæsenets sparsomme ressourcer på at lave dobbeltarbejde. Når en borger er udredt i det offentlige sundhedsvæsen, skal der ikke bruges yderligere ressourcer på en eller flere speciallægeundersøgelser, med mindre der er en påviselig grund til det.

Derfor er vi enige om fire principper som kan danne grundlag for en forbedret retssikkerhed for borgere der har været ude for en skade og som har en sag ved deres forsikringsselskab. De fire principper er vi enige om at udmønte i et beslutningsforslag i næste folketingssamling.

1) Som udgangspunkt skal vi respektere det lægefaglige udredningsarbejde, der er foretaget. Derfor bør der være tillid til de lægeerklæringer, der allerede er udarbejdet. Det skal kun være i helt særlige tilfælde, at et forsikringsselskab kan anmode om at få udarbejdet en speciallægeerklæring. Forsikringsselskabet skal give en konkret og faktuel begrundelse for hvorfor man finder det nødvendigt at indhente en yderligere oplysninger i en ny speciallægeerklæring. Afgørelsen om at indhente en fornyet speciallægeerklæring skal kunne indankes af skadelidte.

2) I tilfælde af, at der skal indhentes en fornyet speciallægeerklæring, skal skadelidte kunne vælge en speciallæge ud fra en national liste af anerkendte speciallæger. Det skal være speciallæger med de efterlyste kompetencer, der ernærer sig som speciallæger med patientkontakt og behandlingsansvar.

3) Speciallægen skal honoreres efter en fast takst.

4) Der skal være fuld åbenhed og gennemsigtighed i forholdet mellem forsikringsselskab og speciallæge. Der må ikke eksistere et økonomisk tilknytningsforhold. Der skal være åbne lister, så det altid er muligt at se, hvor mange forsikringssager en speciallæge har været involveret i.

Vi finder det helt afgørende at sikre, at når du som borger får brug for dit forsikringsselskab, er du sikret en ordentlig og værdig behandling. Vi skal også sikre at sundhedsvæsenets sparsomme ressourcer anvendes fornuftigt og rationelt. Endelig skal vi kunne garantere an sagsbehandling der er renset for mistanke om inhabilitet eller sammenspisthed.

Det bør være i alles interesse.

Liselott Blixt, DF
Kirsten Normann Andersen, SF
Peder Hvelplund, Enhedslisten

Kontakt
Redaktionschef for A4 Medier

Iver Houmark Andersen
[email protected]
+45 27277661

Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser