De arbejdsmedicinske klinikker har slet ikke kapacitet til at vurdere arbejdsevnen hos de mange borgere, der søger seniorpension, siger professor Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Arbejdsmediciner om seniorpension: Vi har ikke folk til at vurdere så mange

3. maj, 19:00
Partierne bag den ny seniorførtidspension kunne ikke enes om, hvem der skal vurdere borgernes arbejdsevne. Radikale, Dansk Folkeparti og Ældre Sagen har peget på de arbejdsmedicinske klinikker. Urealistisk, siger professor.

De arbejdsmedicinske klinikker har hverken ressourcer eller tid til at vurdere, om flere tusinde danskere har så ringe arbejdsevne, at de kan komme i betragtning til den ny seniorpension. Sådan lyder det fra overlæge og professor Johan Hviid Andersen fra Arbejdsmedicinsk klinik i Herning

- Nej. Det har vi slet ikke kapacitet til. Og det er heller ikke hensigtsmæssigt. Det vil bare skabe et nyt bureaukratisk lag, siger han til A4 Nu.

Dermed stikker han hul på et ønske fra flere af partierne i forliget om seniorpensionen.

Mistillid til kommunerne

Et lille - men vigtigt - udestående i det politiske forlig mellem de borgerlige partier, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) præsenterede i går, er netop spørgsmålet om, hvem der skal vurdere, om en borgers arbejdsevne er under 15 timer om ugen. Adgangsbilleten til at blive omfattet af den nye seniorpension.

Ordningens forgænger - seniorførtidspensionen - blev kun bevilget til meget få, og kommunerne er blevet kritiseret for at holde for meget igen. Enkelte kommuner har eksempelvis slet ikke brugt ordningen en eneste gang, siden den blev indført i 2014.

Og grunden til uklarheden i aftalen mellem Dansk Folkeparti, Radikale og regeringen er, at de førstnævnte partier vil have revet visitationen ud af hænderne på de kommunale sagsbehandlere og i stedet lagt over til de arbejdsmedicinske klinikker.

Der er ikke nogen i det her land, der er uddannet til at sige, at ham eller hende der kan arbejde et bestemt antal timer
Johan Hviid Andersen, professor, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning

Samme opfattelse har en af Danmarks stærkeste interesseorganisationer:

»Vi er forbitrede over, at man ikke klippeklart peger på, at det skal være de arbejdsmedicinske klinikker, der skal stå for vurderingen,« siger administrerende direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup til Information.

Men den løsning hører en anden verden til, mener Johan Hviid Andersen:

- Det med specialister lyder jo altid godt, men det er fordi, politikerne ikke ved noget om, hvordan virkeligheden er, siger han og understreger, at borgerens egen læge lige så vel kan vurdere arbejdsevnen.

Men det lyder da rigtigt med specialister?

- Når vi taler arbejdsevne er det altid et skøn. Der findes ikke en specialist, der kan sige: 'Okay, det er så 14 timer og det er så 16 timer'. De praktiserende læger kender deres patienter og ved, hvad de kan. Det er det mest oplagte og ubureaukratiske. Har de så en sag, hvor de er i tvivl, så kan de jo sende en beskeden andel ind til os eller de socialmedicinske enheder i regionerne for en ekstra vurdering.

Johan Hviid Andersen understreger, at spørgsmålet om arbejdsevne er meget individuelt og afhænger af, hvad man laver, og hvad man kan tåle.

- Der er ikke nogen i det her land, der er uddannet til at sige, at ham eller hende der kan arbejde et bestemt antal timer. Det excel-ark eksisterer ikke. Vores primære arbejde er at vurdere om en given sygdom kan være forårsaget af en persons arbejde.

- Vi ved fra forskning, at det vigtigste er, hvad personen selv tror, han kan. Der er nogen, der kan arbejde trods betydelige problemer, som andre slet ikke kan forstå. Det handler også om vilje og gå-på-mod.

Tåbelig idé

I aftalen skønnes det, at 17.150 personer vil være i ordningen, når den er fuldt indfaset. Derudover skal der så også tages stilling til et ukendt antal borgere, som ender med at få et afslag.

- Jeg tror ikke, det bliver så mange. De tog også meget fejl, da de lavede seniorførtidspensionen, som slet ikke nåede op på det antal de troede. Langt de fleste vil ikke på de ordninger. Langt de fleste vil bevare en tilknytning til deres arbejdsplads af sociale grunde, identitet eller simpelthen bare fordi, man tjener meget mere ved at gå på arbejde.

På pressemødet i går talte Troels Lund Poulsen om, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring også kunne være en mulighed. Er det et bedre bud?

- Nej, det er tåbeligt at tale om det. Det er fordi, han ikke ved, hvad han taler om. De har nogle kontorer, hvor de tager stilling til ulykker og arbejdsskader i et forsikrings-baseret system. Det her ligger langt udenfor deres juridiske og faglige kompetencer, siger Johan Hviid Andersen.

Kontakt
Redaktionschef for A4 Medier

Iver Houmark Andersen
[email protected]
+45 27277661

Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser